Klubbkvällar om Aktivitetskvällar

AKTIVITETSKVÄLLAR

Under spelåret har vi i vårt spelprogram ett antal s.k. Aktivitets¬kvällar, som är ett komple¬ment till våra schemalagda tävlingar. De innebär klubbsamvaro under mer lediga former, där vi får möj¬lighet att träffas och umgås runt vårt gemensamma intresse: Schack.

T.ex.:
På vårt demonstrationsbräde presenterar vi och kom¬men¬terar tillsammans intres¬santa partier, som har spelats lokalt eller uti vida schack¬världen Intressanta schackproblem visas och löses.

Besökare och nya medlemmar får möjlighet att bli introducerade och lära känna klubbmedlemmar.

Nybörjare inom schacksporten får möjlighet till handledning och instruktion.

Ibland inbjuds föredragshållare som berättar om något tema inom t.ex. spel¬öppnings¬teori, slutspel eller taktik.

Naturligtvis spelas det även på Aktivitetskvällarna, oftast blixtschack. Det kan vara ”fria” partier eller varför inte en liten hastigt hopkommen turnering.


 

 
 

© 2021 Järfälla SS