Klubbkvällar om KM

KLUBBMÄSTERSKAP

Tävlingsform:
Mästerskap i klassiskt schack med ett långparti per speltillfälle. Tävlingen spelas i två eller tre klasser beroende på deltagarantal. Deltagarna indelas i klasser efter spelstyrka (rating), där före¬gående säsongs klassvinnare uppflyttas.

Spelform:
2-3 grupper med 10-8 deltagare enligt Bergers system

Speltider:
Måndagar med spelstart 19.00.

Betänketid:
90 min + 30 sek/drag.

Priser:
Första, andra och tredje placering i varje klass tilldelas medaljer i Guld, Silver och Brons. Vinnaren i högsta klassen disponerar vandrings¬priset: ”KLUBBMÄSTARE Järfälla Schacksällskap”.

Vid lika poäng sker särskiljning med följande prioriteter:
1. Inbördes möten
2. Resultat mot övriga spelare,
    i den ordning dessa placerat sig
3. Antal vinstpartier
4. Antal partier med svart

Anmälan:
Anmälan via anmälningslista, eller telefonledes till tävlings¬ledaren, senast en vecka före spelstart. OBS! Oanmälda spelare kan beredas plats endast om utrymme finns.

Tävlingsregler:
Enl. FIDE och SSF med JSS:s deklarerade tillämpningar.
Notera:
§8.4 Vid bonustid >30 sek finns ingen befrielse från protokollföring.
§7.1: Vid felaktig pjäsuppställning ska partiet omspelas.
§7.2: Vid omkastade färger ska partiet fortsätta.


 

 
 

© 2021 Järfälla SS