Klubbkvällar om Raja Banco

RAJA BANCO

Under 1800-talet spelades schack ofta om pengar. I våra dagar har vi dessbättre gått ifrån detta, åtminstone på amatörnivå. Undantaget är JSS:s egenuppfunna spelform Raja Banco! Pengarna vi då spelar om heter ”pjäs” och är tyvärr inte växlingsbara i någon bank. Ordet RAJA (J:et uttalas med ch-ljud) är det åldriga indiska namnet på kung (Jämför med det persiska ”Scha”) och hänför sig därmed till det kungliga spelet. BANCO står för betalningsmedel/valuta. JSS Raja-Banco spelas mån. 19.00.

Allm.
Spelidén bygger på ett osynkroniserat blixtspel utan ronder, där parti¬ut¬fallen inte registreras i någon rondlista, men resulterar i ekonomiska transaktioner i valutan pjäs.
Varje parti spelas med en insats av 1 pjäs.
Tävlingens vinnare är den spelare, som vid avslutat spel, har mest valuta.

Valuta
Spelarna har ett startkapital av 20 pjäs, fördelade på ett 10-pjäsmynt och 10 st. 1-pjäsmynt.
Myntstapeln bärs mellan borden av spelarna och storleken markerar ställningen i tävlingen. Den placeras synligt på bordet och identifieras med en namnbricka överst.

Spelordning
RAJA BANCO har ingen fast spelordning.
Vinnaren och förloraren av ett färdigspelat parti avvaktar vinnaren resp. förloraren av nästa färdig¬spelade parti. Spelordningen blir därmed anarkistisk och samma spelare kan mötas fler gånger under tävlingen.

Mötesplatser
I spellokalen finns två markerade mötesplatser.
Den ena är för de spelare som just har förlorat ett parti och den andra för de som just har vunnit.

Vid partislut
När ett parti är avgjort markeras detta genom att spelarna omedelbart reser sig och lämnar bordet. (Ingen analys, uppställning av pjäser etc)
Förloraren betalar vinnaren 1 pjäs, men vid remi sker ingen transaktion.
Vinnaren går till vinnarnas mötesplats och förloraren till förlorarnas.
(Vid remi går svartspelaren till vinnarna och vitspelaren till förlorarna.)

Nytt parti
När två spelare träffas på en mötesplats, blir de motståndare i ett nytt parti.
De uppsöker ledigt bord, lottar pjäsfärgerna, samt ställer pjäser och schackur.

Pris
Direkt efter tävlingen auktioneras vandringspriset ut.


  
 

© 2021 Järfälla SS