Avgifter

Juniorer:
300 kr/helår men 150kr/helår för nya medlemmar.


Seniorer:
800 kr/helår men 400 kr/helår för enbart lagspel. Halva priset för nya medlemmar.


Övrigt
100 kr/helår för spelare med annan huvudklubb.
 

© 2016 Järfälla SS