Klubbkvällar om Monrad

MONRAD

Tävlingsform:
Tävling i klassiskt schack med ett långparti per speltillfälle. Tävlingen spelas i en gemensam grupp och genomförs under 7 speltillfällen under vårterminen.

Spelform:
Rond 1 spelas enligt det s.k. nordiska systemet. Det innebär att startfältet för varje poänggupp indelas i ratingordning, där övre halvan möter den undre halvan.
Övriga ronder spelas enligt Monrads system, d.v.s. spelare med lika poäng möts.

Speltider:
Måndagar med spelstart 19.00.

Betänketid:
Vardera spelaren tilldelas per parti 90 min + 30 sek/drag.

Priser:
Första, andra och tredje placering i varje klass tilldelas medaljer i Guld, Silver och Brons. Vid lika poäng sker särskiljning med följande prioriteter:
1. Motståndarnas medelpoäng. (lägst placerad motspelare oräknad)
2. Antal vinstpartier
3. Antal partier som svart

Anmälan:
Spelare närvarande i spellokalen 19.00 inlottas i kommande spelomgång.

Tävlingsregler:
Enl. FIDE och SSF med JSS:s deklarerade tillämpningar.

 

 
 

© 2021 Järfälla SS