Årsmöte 4 september 19:00
Skriven av Lennarth
2017-08-21 (16:48)
KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2017

Järfälla SchackSällskap kallar härmed till ordinarie årsmöte
måndagen den 4:e september 2017 kl 19.00

Lokal: Klubblokalen Frihetsvägen 8 i Jakobsberg.

Dagordning

1. Årsmötet öppnas.
Beslut om huruvida kallelsen till mötet skett korrekt.

2. Val av funktionärer för årsmötet.
Ordförande, sekreterare och justeringsmän

3. Presentation av styrelsens verksamhetsberättelse inkl ekonomiskt resultat.

4. Presentation av revisorernas rapport och beslut om huruvida styrelsens förvaltning
under det gångna verksamhetsåret kan godkännas.

5. Beslut om bifall eller avslag för styrelsens förslag till budget och avgifter för det kommande verksamhetsåret.

6. Val av Styrelseledamöter.
Presentation av valberedningens förslag.
Val av: Ordförande, Sekreterare, Kassör, Ungdomsledare och två övriga ledamöter.

7. Val av förtroendemän.
Presentation av valberedningens förslag.
Val av: Två Revisorer, två Valberedare, Materialförvaltare, Tävlingsledare och Lagledare.

8. Beslut om bifall eller avslag för styrelsens förslag till verksamhetsplan.

9. Behandling och beslut angående från medlemmar inkomna motioner
och/eller propositioner från styrelsen.

10. Övriga frågor för diskussion.

11. Årsmötets avslutning.

« Tillbaka

 
 

© 2021 Järfälla SS